صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار

همچنان بااکران 'خانه پدری' تلخ وسیاه موافقم!

  جبارآذین - ازآنجا که بارهاگفته و نوشته ام، باتوقیف و تحریم آثار فرهنگی وهنری مخالفم وازنمایش آن ها همراه نقد و بحث استقبال می کنم،این مبحث رامکررنمی کنم، چرا که اکران خانه پدری و دیگرفیلم هایی که پیشتر،عمدتا برمبنای سلیقه و نگاه محدود، ممنوع شده بودند،ثابت کردکه دل نگرانی هاودلواپسی ها چندان مورد ندارد وازنمایش این نوع آثار،آب هم ازآب تکان نمی خورد و سینما وفرهنگ و باورهای جامعه بهم نمی ریزد.اکران خانه پدری،این روزها،بساط نقدونظروبحث وروشنگری موافقان و مخالفانش را گسترده است که این اقدامی مهم وفرهنگساز و دستاوردی ارزشمند درحوزه نقد و تعامل است.بااین همه،خانه پدری را به رغم امتیازهای خوب ساختاری، نه به علت تلخ وسیاه بودن داستانش، که به دلیل نوع نگاه فیلمساز،محدودنمایی، عریانگری نالازم خشونت و کاستی های آن در پرداخت داستان و محتوانمی پسندم وآن راازاین زاویه،ناقص، تلخ وسیاه می دانم.گرچه عیاری،گفته است ،فیلم او براساس یک رخدادواقعی ساخته شده ونمادگرا وتمثیلی نیست،اما اوبه عنوان یک هنرمندحرفه ای کاربلد می توانست با نمایشی کردن لحظه و صحنه قتل ودفن "ملوک"اززهر وآزارفیلمش بکاهد.به عنوان نمونه، نشان دادن عزم قاتلان وآلت قتاله وبعددفن مقتول،کافی ورسابود،اما کارگردان با تصویرسازی تند و خشن جنایت پدروبرادر ملوک،افزون برآزارروحی مخاطب،برای متاثرکردن او وایجادنفرت ازقاتلان،درارائه شخصیت های دگم،شرور، متحجروسیاه قاتلان،افراط کرده است.بویژه که، جنایت درخانه سنتی پدری!توسط پدری مذهبی و سنتی روی می دهد! مخالفت عیاری و خانه پدری با دگم اندیشی، تحجروتعصب نادرست وخرافه،قابل درک است، ولی او درفیلمش،عمدتا به نمایش غلوشده تحجر،عقب ماندگی، خودقاضی پنداری،مردسالاری،زن آزاری و سوتفاهم و سوبرداشت وادامه عوارض وپیامدهای قتل وپنهانکاری می پردازد و ازنمایش حتا یک انسان متدین و آزاده که متحجرنباشد و باورها واعتقادهای متعالی دینی،به هر دلیل پرهیزکرده وامکان مقایسه و قضاوت وانتخاب را ازمخاطب سلب نموده است. همین نقص، باعث شده تا تماشاگرصرفاشاهد بدی سنت ها به جای نقد و تحلیل سنتهای منسوخ و خرافات و تصاویروحشیگری وبدوی فکری و رفتاری پدر و برادرمقتول، به روایت وسلیقه فیلمسازباشد.عیاری خوب می داندکه مبارزه با خرافات و دگم اندیشی و مراسم وسنت های نامناسب دربستر مناسبات اجتماعی گذرازسنت به مدرنیته، باید بارعایت احترام به فرهنگ،ادبیات و باورهای مردم،نگرش کامل وعلمی وتصویرسازی مناسب وکافی هردوسوی سنت ومدرنیته وتحلیل ویژگی هاومولفه های آنهاونمودارها یشان درقالب گفتارورفتارآدمهاهمراه باشدتاآنچه ارائه شده،یکجانبه،سلیقه ای و غیرواقعی تلقی نشود، ولی این موارد درخانه پدری وجوددندارد. خانه پدری،نگاهی دگم،جانبدارانه وتکسویه به سنت و مدرنیته و مذهب و مذهبیون وغیرمذهبیون دارد.داستان تلخ خانه پدری، در قواره غیرنمادین، دربالا وپایین شهر ومیان سنت گراها و مدرن گراها بویژه بدون اعتقادهامی تواند به وقوع پیوندد و عیاری، آن دودیگررا نادیده گرفته و باورها و سلیقه هایش را درخانه پدری سنتی! که اوآن رادوست ندارد،به تصویرکشیده است.همین نوع نگاه،سبب نقص، یکجانبه نگری،تلخی و سیاهی فیلم اوشده است.خانه پدری یکطرفه به قاضی رفته است!

شناسنامه


کدخبر: ۲۰۰۶۵۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۶     ساعت: ۱۲ : ۵۱
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اختصاصی جهانی پرس       زیرسرویس: اختصاصی جهانی پرس
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
  • ٢٣ جمادي الثانيه ١٤٤١
  • Feb 18 2020