صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار

تایتانیک قبیله پولشویان درآستانه غرق در گرداب سینما!

 خدیجه حضرتی - گرچه هنوزهم شرکای دزدها ورفقای قافله پولشویان و گروهی ازحامیان رسانه ای و سیاسی واقتصادی آن ها مقاومت می کنند و نمی خواهندسقوط خودراباورکنند،اماواقعیت اینکه،تایتانیک قبیله پولشویان درشرف غرق است!دراین میان،باآنکه برخی اهالی سلامت اندیش سینما واصحاب رسانه،برای همراهی باسینمای زخم خورده کشور ومردم،بااندکی تاخیر ازراه می رسند و به صف معترضان به فسادوبی عدالتی درسینمامی پیوندند،بااین همه،همین اندازه که می رسند و عقب نمی مانند،کارشان سبب رسوایی بیشترغارتگران عرصه هنروسینما وروشنگری اجتماعی می شود.هرچنددرچندیادداشت برضرورت برخورد همه جانبه، ریشه ای و اساسی و مستمربا منحرفان سینما ازجمله نامدیران،مافیاوقبیله پولشویان برای رسیدن به نتیجه به نسبت مطلوب تاکید کرده ام، اماکوشش مزورانه سهم داران و حامیان پولشویان و تلاش های سردمداران و جیره خواران مافیا برای خارج کردن رقیب،همان پولشویان!ازگردونه سینما والبته حفظ پول آنهانزدخودی ها! وتغییررنگ عوامل پولشویان وسعی شان درایجادانحراف مسیرمبارزه باپولشویی وپولشویان و بسنده  
کردن به یک،دوموردافراد بازداشت شده و محاکمه آن ها، افزون برصدق تحلیل ونظرات من،یکباردیگر برضرورت استمرارهوشیاری و مبارزه فراگیربااین قبیله وحامیان و همسفره های آن هاتاکید دارد.نکته اینکه، اکنون که مبارزه باپولشویی درسینماورسانه وجامعه همه گیر شده است،برخی نامدیران سینما، سرکردگان مافیا و معامله گران باپولشویان هم مخالف عملکردپولشویان شده و ضدآن ها شعارمی دهند و سخن پراکنی می کنند. انگاراینان پولهای کلانی را که از پولشویان گرفته و باآن ها همکاسه شده اند،به آن ها اجازه فعالیت و جایزه داده و بایکدیگر عکس های یادگاری گرفته اند رافراموش کرده اند و...،یاچون تایتانیک قبیله پولشویان رادرحال غرق می بینند، برای حفظ منافع، موقعیت و مقام و اغواگری به شیوه همیشگی خود شارلاتانیسم روآورده اند.آنان بایدبدانند که مردم، خواهان محاکمه و پاسخگویی تمام سرنشینان وخدمه ای که با آگاهی وبرای پول وسودجویی،سوارتایتانیک پولشویان شده وسران این قبیله غارتگرهنر وفرهنگ و سینماوبیت المال هستند.سینمای بیمارایران، معضلات و منحرفان و تاراجگران دیگری هم داردکه باندمافیا وبعضی جشنپاره چی ها و عوامل آن ها و افرادی  درپوشش نامدیران سینماو..در راس آن قرار دارندکه بایدباآن ها هم به شدت برخورد شود.اگربه راستی پای عدالت،سلامت و بازپس گیری بیت المال در میان است، باید به سراغ علف های هرز و تروریست های یادشده فرهنگی هم رفت!
 

شناسنامه


کدخبر: ۲۱۲۸۷۶
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴     ساعت: ۱۴ : ۱۴
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اختصاصی جهانی پرس       زیرسرویس: اختصاصی جهانی پرس
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
  • ٢٠ ذو القعده ١٤٤٠
  • Jul 23 2019