صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار

دیوار؛اشک ها و لبخندها (پنج)

به گزارش جهانی خبر،_محمد جواد امیری-   "درچشم باد" خوب است و "جوزانی" بد!      صدا وسیمای انحصاری و اسپانسری کشور، امسال هم برای ایام تعطیلات نوروز،پخش چندمجموعه تلویزیونی راتدارک دیده بود.به جزسریال فاخروهمچنان دیدنی "درچشم باد" ساخته خوب مسعودجعفری جوزانی وسریال  تماشایی ومانای"هزاردستان"اثرزنده یادعلی حاتمی وسریال قدیمی"سلطان وشبان" سایر سریالهای نوروزی،متوسط، ضعیف و سطحی بودندکه با موضوع هاومسایل تکراری وادا و اطوارهای کلیشه ای و ساختارهنری فقیر، مخاطب چندانی نداشتند و ناتوانی نامدیران سیماوبضاعت اندک عوامل و سازندگانشان را به نمایش گذاشتند.سریالسازی درتلویزیون،  همچنان دراختیار رفقا و اقوام و گروه های متوسط وکم توان ونورچشمی های نامدیران سازمان مطیع اوامراسپانسرهای صدا وسیما است و ازحضور و فعالیت و مجموعه سازی حرفه ای هادرآن خبری نیست.نمونه آن،پخش سریال ماندنی وارزشمنددرچشم باداست که بافاصله ای اندک، دوبار ازسیما پخش شد و همچنین سریال هزاردستان که مخاطبان خاص خودراهم داشتند.پرسش اینکه،چرا جوزانی ، تاکنون امکان ساخت سریال دیگررادرسیما نیافته است.آیاسریال درچشم باد،خوب وخود اوبداست،یانگاه دگم ومعلولیت های ذهنی نامدیران سیمااجازه کار وتولیدرا به اونداده است.بدون شک،چنانچه شادروان حاتمی هم درمیان مابود،به اونیز اجازه کارنمی دادند! راستی چراهنرمندان کاربلدی مانندداریوش مهرجویی، مسعودکیمیایی،کیانوش عیاری، رخشان بنی اعتماد،اصغر فرهادی، مهدی فخیم زاده ودیگرحرفه ای های سینماوسیما، نمی خواهند ویااجازه فیلم و سریالسازی در تلویزیون رانمی یابند،درعوض کوتوله های سیما،چپ وراست سریال می سازند؟مشکل کجاست،در مدیریت و برنامه سازی و دوری صداوسیماازمردم و لمیدن درآغوش اسپانسر ها،یا هنرمندان راستین،سیما راشایسته هنر نمایی خودنمی دانند ویااینکه،تلویزیون فقط همسو هاورفقاوبله قربانگوهارابه بازی می گیرد؟پاسخ هرچه باشد،درویران بودن صدا و سیماازپایبست و اوضاع وخیم آن تاثیر ندارد!


دیوار؛اشک ها و لبخندها"شش"جبارآذین  سیزده بدر،سال دیگر...     
 مردم عزیزمیهن بزرگ ما،درباور،پایبندی و اجرای سنت های پسندیده ملی و مذهبی و آیینی،عزم وهمت بلند دارند و درواقع سنت های مردمی،علی رغم برخی ممانعت ها و کج اندیشی هابه کوشش مردم، پایدارمانده ومی مانند.آیین ملی،زیباومردمی سیزده بدر که میثاق دوباره باطبیعت راهمراه خود دارد، ازجمله مراسم دوست داشتنی ووحدت آفرین ایرانیان است که به رغم مقبولیت و جایگاه غنی فرهنگی در مناسبات اجتماعی،جای آن درتولیدات فرهنگی وهنری وسینمایی خالی است وهنوزبعدازسالهادرهیچ اثرهنرمندانه، کامل،مناسب و به درستی به ویژگی ها و مولفه هاوجایگاه تاثیرگذار آن پرداخته نشده است. آیین سیزده بدر،جداازخرافات آویخته به دامان آن بویژه نحس دانستن عدد سیزده، مراسمی مبارک و دلپذیربرای تجدید پیوند با طبیعت وهستی وخالق گیتی وانسانهااست و تولدی تازه رانویدمی دهد.سیزده امسال را هم بادورریختن ناخواسته ها، کژی ها،ناپاکی هاونادرستی هاازوجود وزندگی خودوکشور، علی رغم تلخیها ومعضلات تاثیرگذاراقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و عوارض سیل مهاجم درتخریب زندگی هموطنانمان، ضمن یاری وهمکاری دردفع مشکلات آن ها، باشوروشوق بدرکنیم.جوانانمان هم باگره به سبزه هابه شیوه سنتی،خواسته هاوآرزوهای خودرابازیبایی هاوشکوفایی طبیعت وترنم و نوای حیاتبخش آفرینش دربهارآرزوها همسو کنند.بویژه دخترانمان مانندپیشینیان به هنگام گره به سبزه مهر و عشق،شادمانه بخوانند: "سیزده بدر،سال دگر،بچه بغل،خونه شوهر ...."  راستی،مواظب خود،باران وطبیعت هم باشیم.                    سیزده بدرمبارک.


دیوار؛اشک ها و لبخندها (هفت)
دستوریکپارچه سازی تهیه کنندگان صادرشد! سازمان اشتباهی موسوم به سینمایی که به لحاظ ساختارغلط وفرسوده وریاست نامدیران همسوبامافیا وقبیله پولشویان وعملکردهای نادرست درتخریب سینماوکشتن استعدادهای نسل جوان باگیوتین سانسورسلیقه ای،روی بعضی مدیران سابق و اسبق سینمارا سفید کرده است،بااجرای یک طرح فانتزی،درصدد سلطه بیشترخودومافیا،برتشکل های مختلف تهیه کنندگان است. سرپرست موقت سازمان یادشده که به جای اصلاح و درمان بیماریهای سینمابویژه معضلات سازمان مذکور، عامل اجرای قدرت های سایه سینما شده ، با ابلاغ یک دستوراداری وتعیین افرادی از میان تهیه کنندگان،خواهان یکپارچگی آنها شده است. البته اتحادتهیه کنندگان به صورت طبیعی و توسط خودآن ها که تضادمنافع ونظر،عامل اصلی چنددستگی شان است،چیزخوبی است ،ولی نه اتحاد دستوری و فرمایشی! چنین تشکلی نمی تواند مشکل آن ها، سینما و سازمان اشتباهی راحل کند،چراکه باندبازی وگروه مداری وبی قانونی درسرتاسرسینما جاری است ومافیا وپولشویان وسوداگران با بی تفاوتی های همین سازمان،شکل گرفته وبخش هایی ازقدرت سینمارا دردست دارند. سازمان اشتباهی که ازمسببان اصلی تفرقه و چنددستگی اهالی سینما است،پیش ازهر چیزبایدخودرااصلاح کند.افزون براین،گروه هایی ازتهیه کنندگان مستقل و غیروابسته به جریان های سینمایی،سیاسی واقتصادی به دلیل انحصارو قلدری مافیا ورفقا،تشکل جداایجادکرده اند،حال سازمان اشتباهی می خواهد آن هاراباعوامل مافیا و پولشویان و سلامت اندیشان سینمایکجاگردآوردتا همگی زیرنظرخانه مافیازده سینماودرواقع سازمان اشتباهی،سینمای بیمارکشور رااداره کنند! آیااین امر شدنی است؟ فراترازاین ،معضل اساسی سینما،تقسیم قدرت، پول و امکانات میان گروه های سینمایی وابسته به دولت و ارگان هااست.در تمام چهل سال اخیر ارگانی ها ودولتی ها براساس نگاه و نظر وسلیقه و منافع خودبه راهی جدا ازدیگری رفته اند! چطورامکان دارد افرادی با دونگرش متفاوت  که درباور،سیاست واهداف بایکدیگراختلاف های بنیادین دارند، دریک تشکل فرمایشی دولتی جمع شوند؟ مساله مهم دیگراینکه، شایددرکاغذ ومکان واحد،به دلیل آنکه بخشی ازتهیه کنندگان درخانه سیاسی سینما حضور دارند،همخانه شوند،اما بدون شک این جمع شدن به همان دلایل تضادمنافع،نظر،سیاست وسلیقه ونفوذحامیان مالی وسیاسی، تداوم نخواهدیافت.تازمانی که سینمای بیمارایران  درتمام عرصه هاتغییروتحول نیابد،هیچ اقدام وحرکتی به نفع سینماگران وسینمای کشور شکل نخواهد گرفت وطرح یکپارچگی تهیه کنندگان هم صرفا یک بازی نمایشی برای انحصارسینمادردستان جماعتی خاص است!

شناسنامه


کدخبر: ۲۱۴۲۶۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۱/۱۴     ساعت: ۱۲ : ۳۱
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اختصاصی جهانی پرس       زیرسرویس: اختصاصی جهانی پرس
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
  • ٢١ رمضان ١٤٤٠
  • May 26 2019